Sommarledigheten går mot sitt slut för många, och det innebär också att vi på Luxafor startar #TirsdagsTip igen

Sommarledigheten går mot sitt slut för många, och det innebär också att vi på Luxafor startar #TirsdagsTip igen

Veckans tips handlar om avbrott och hur Luxafor kan hjälpa till att undvika onödiga avbrott 🗣️

När är ett avbrott nödvändigt?
Luxafor FLAG är ett verktyg som hjälper till att signalera om du är tillgänglig eller inte. Men det finns en del avbrott som är nödvändiga – trots rött ljus.
Därför är veckans tips att ha en dialog på din arbetsplats/i ditt team om olika typer av avbrott. Ni kan till exempel skilja mellan meningsfulla och nödvändiga avbrott, samt onödiga avbrott. På detta sätt kan ni utforma bra förväntningar och komma överens om hur du använder Luxafor FLAG busylight och lampans olika färger.

Kanske vill ni använda tre olika färger:
🟥 Rött betyder att du inte får bli störd, inte ens på grund av ett nödvändigt avbrott.
🟨 Gult betyder att du kan bli störd av nödvändiga avbrott.
🟩 Grönt innebär att du kan störas av både nödvändiga och onödiga avbrott.

Eller har ni kommit på andra konstruktiva system? Dela gärna med dig av dina idéer! 👇 #LuxaforDK #busylight #undvikavbrott #arbetsmiljö